BİLDİRİ KONULARI

Ayak, ayak bileği cerrahisi

Artroplasti

Ekstremite rekonstrüksiyonu ve İlizarov cerrahisi
El cerrahisi
Genel ortopedi

Omurga cerrahisi

Omuz dirsek cerrahisi

Pediatrik ortopedi
Spor yaralanmaları ve diz cerrahisi

Travma
Tümör cerrahisi

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

Bildiri son gönderim tarihi
Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 15 Mart 2018 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi
Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri ve poster bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya elektronik poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Sözlü bildiri özetleri;“amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır

(Olgu sunumları ile ilgili bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Poster bildiri özetleri; araştırma ve olgu sunumu kategorilerinde kabul edilecektir.

Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
Yazarların ünvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.
İstenildiği taktirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.

Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi
Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Nisan 2018 ayı başında bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Bildiri sahiplerinin kongre kaydı ile ilgili önemli uyarı
Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir hekimin en geç 16 Nisan 2018 gününe kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Bu tarihten önce kayıt yaptırmamış olan yazarların bildiri özetleri kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır.